Článek Novovčelnický zpravodaj

Vážení čtenáři, 

Rádi bychom Vám přiblížili činnost dobrovolného hasičského sboru Nová Včelnice. V měsících lednu a únoru byla naše jednotka povolána k 7 výjezdům. Většina výjezdů se týkala odstraňování stromů z hlavní silnice. Dva výjezdy byly na základě aktivace záchranné služby k poskytnutí první pomoci. 

Koncem roku 2016 jsme z dotace jihočeského kraje obdrželi automatický externí defibrilátor a celá zásahová jednotka byla proškolena k jeho správnému užívání, poskytování první pomoci a resuscitace. Současně byla naše jednotka zařazena do systému „First respondent“, který má pomoc záchranné službě s první pomocí. V případě telefonátu na integrovaný záchranný systém, dispečer vyhodnotí situaci a následně rozhodne, zda využije hasičskou jednotku na pomoc záchranné službě např. při problematické dojezdové vzdálenosti. 

V loňském roce jsme se o účinnosti AED mohli přesvědčit při záchranně lidského života při požáru v Kamenné Malíkově. Přístroj AED je automatický externí defibrilátor, který má za úkol stabilizovat údery lidského srdce při defibrilaci síní. Jedná-li se o jmenované civilizační poškození srdce, o záchraně života rozhodují minuty. 

Jako každý rok jsme zorganizovali Hasičský ples, na němž hrála výborná kapela Klaret a jako v minulém roce zajistila skvělou atmosféru. Letitou tradicí je v souvislostí s plesem „Zvaní“ na tuto společenskou událost, které je již léta chápáno občany jako drobná podpora hasičského sboru. Při obcházení domácností je příjemná atmosféra a dochází k mnoha milými setkáními nejen s pamětníky. Touto cestou všem děkujeme za podporu, která bude využita při další dobrovolné činnosti sboru. Dále bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli na bohatou tombolu.