Dětská soutěž Novovčelnický uzlík

DĚTSKÁ SOUTĚŽ NOVOVČELNICKÝ UZLÍK

Soutěž se bude konat na sportovním stadionu od 13.00 hodin

Soutěžit se bude v požárním útoku s netradičním startem a vázání uzlů.

Kategorie: mladší, starší

Materiál dodaný pořadatelem: stroj na požární útok, terče, stojany a lana na vázání uzlů

ostatní materiál na pú – vlastní, včetně proudnic

Provedení požárního útoku:

Družstvo bude startovat vsedě, u stolu, s rukama za zády.

Na povel startéra se každý člen družstva chopí hadičky, napojené

na nádobu o obsahu 2 litry, naplněnou džusem.

Po vypití celého obsahu, celé družstvo najednou vyběhne k provedení požárního útoku.

Provedení uzlování:

Účastní se celé družstvo, které provádělo pú + 1 vedoucí.

Vedoucí, který bude vázat uzly, se smí zúčastnit vždy jen jednou!!!

Startovat se bude štafetově z čáry umístěné 1m od stojanů na uzlování, vždy po odskočení jednoho člena pokračuje další.

Vázat se budou:

2 lodní, 2 ambulantní, 2 tesařské, 2 zkracovačky – dle vylosování.

Při vázání uzlů nebude brán zřetel na styl, nebo způsob uvázání uzlů.

Vždy se bude hodnotit pouze funkčnost.

Za každý špatně uvázaný uzel, budou družstvu připočteny 2 vteřiny.

 

Časy z požárního útoku a uzlování se budou sčítat.

Vítězem se stane družstvo s nejnižším dosaženým časem.

Těšíme se na Vaši účast

Kontakty pro přihlášení družstva: Denisa Poslušná 775 138 247 po 18h nebo Pavel Poslušný   608 138 246

nebo písemně na adresu: Denisa Poslušná, Husova 77, Nová Včelnice, 378 42