HLÁŠENÍ PÁLENÍ

  https://paleni.izscr.cz             PŘÍPADNĚ LZE PÁLENÍ NAHLÁSIT TELEFONICKY NA ČÍSLE :

950 230 801    NEBO    950 230 804

 PÁLENÍ NIKDY NENAHLAŠUJTE NA TÍSNOVÉ LINKY 150 A 112!