Odstranění stromu z komunikace

V 8.21 byl naší jednotce nahlášen padlý strom zasahující do hlavní silnice I.třídy u obce Nekrasín.

Po příjezdu na místo zásahu jsme 2 padlé stromy odstranili z vozovky a jeli zpět na základnu