Planý poplach - Horní Radouň

Po příjezdu na místo zásahu žádný oheň nebyl zjištěn, majitel domu také o ničem nevěděl. Proběhl průzkum i v Horní Radouni, a také nic nebylo nezjištěno.