Požár domu Kamenný Malíkov

Převzato z HZS Jihočeského kraje

K zásahu u požáru v Kamenném Malíkově doplňujeme tiskovou zprávu ZZS Jihočeského kraje:

29.10.2017 – Úspěšná záchrana života ve spolupráci s first respondery

Dobrovolní hasiči z Nové Včelnice pomohli zachránit život muži postiženému náhlou zástavou oběhu.

V neděli 29.10. 2017 před polednem vyjela Jednotka požární ochrany z Nové Včelnice k požáru seníku v malé obci na Jindřichohradecku. Na místě zásahu došlo ke kolapsu staršího muže. Přítomní hasiči kontaktovali Zdravotnické operační středisko ZZS JčK a zahájili poskytování první pomoci postiženému. Operátoři Zdravotnického operačního střediska k události okamžitě vyslali výjezdovou skupinu z Jindřichova Hradce.
Pozitivní roli v této dramatické situaci sehrála skutečnost, že v nedávné době byli členové této jednotky PO proškoleni lektory ZZS JčK v poskytovaní základní resuscitace, vybaveni automatickým externím defibrilátorem (AED) a zařazeni do systém first responderů ZZS JčK.
Hasiči zahájili kardiopulmonální resuscitaci a připojili pacienta na AED. Přístroj provedl analýzu srdeční aktivity pacienta a doporučil podání defibrilačního výboje. Po jeho provedení došlo k rychlé úpravě srdečního rytmu postiženého. Mezitím na místo dorazila i výjezdová skupina zdravotnické záchranné služby. Pacient již byl ve stabilizovaném stavu a při vědomí. Zdravotníci navázali na poskytovanou péči dobrovolníků, podali mu nezbytné léky, nahráli aktuální záznam EKG a odeslali jej do krajského kardiologického centra. Za nepřetržité monitorace životních funkcí transportovali záchranáři pacienta do Nemocnice České Budějovice, kde ho předli do další péče kolegům z KC.
Jedná se o ukázkový příklad funkčního řetězce přežití. Díky pohotové reakci dobrovolných hasičů, rozpoznání náhlé zástavy oběhu, včasně provedené defibrilaci a následné lékařské po-resuscitační péči se podařilo zachránit lidský život.

Náhlá zástava oběhu (NHO) je jednou z nejvýznamnějších příčin náhlých úmrtí. Pro srovnání, incidence úmrtí na následky dopravních nehod je asi desetinová.
Pacient, kterého postihne zástava oběhu, je v akutním ohrožení života – nedýchá a nebije mu srdce. V první fázi po zástavě oběhu je často srdeční aktivitou tzv. maligní arytmie (nejčastěji se jedná o fibrilaci komor). Nutnou podmínkou pro kvalitní přežití NZO je okamžité zahájení kardiopulmonální resuscitace (KPR) a v případě potřeby poskytnutí defibrilačního výboje k nápravě maligní arytmie. Včasné provedení defibrilace výrazně zvyšuje šanci postiženého na přežití. Pokud je provedena okamžitě po příhodě, udává se přežití až v 94 %. Provedení defibrilace za 5 minut po NZO znamená přežití v 50 % a za 12 minut po NZO už jen 25 %.

Pojmem „first responder“ obecně označujeme někoho, kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života před příjezdem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. Hovoříme tak o plánované první pomoci na vyžádání.

Automatický externí defibrilátor (AED) je přístroj, který je schopen analyzovat srdeční aktivitu (křivku EKG) a laického zachránce vede v případě potřeby hlasovými pokyny k provedení bezpečné defibrilace. Skupiny first responderů JSDHO v Jihočeském kraji jsou vybaveny automatickým externím defibrilátorem kompatibilním s přístroji používanými výjezdovými skupinami ZZS JčK.

(autorka: Bc. Petra Kafková, tisková mluvčí, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje)