Přívalový déšt

02.06.2016 15:40

1. Odstanění stromu z komunikace - rozřezání odstranění
2. Vyčištění dešťových vpustí na střeše mateřské školy