Přívalový déšt

1. Odstanění stromu z komunikace - rozřezání odstranění
2. Vyčištění dešťových vpustí na střeše mateřské školy