Přívalový déšť

02.06.2016 00:00

Odstanění stromu z komunikace - rozřezání odstranění   u čp. 438
Vyčištění dešťových vpustí na střeše mateřské školy