Schůze rady Táborské hasičské ligy

Schůze rady Táborské hasičské ligy

 se bude konat ve čtvrtek 10. prosince 2009 od 19:00 hodin v hostinci v Chotěmicích. Na schůzi ať se prosím dostaví maximálně dva členové z každého družstva, které pořádalo soutěž v THL v loňském roce a další, kteří by měli zájem svou soutěž do seriálu soutěží THL zařadit.

 

Prosím o účast všech zástupců rady THL z roku 2009.  Dále prosím sbory provozující své internetové stránky, aby tuto informaci zveřejnily na svém webu.

 

Program schůze:

1) Presentace
2) Úvodní slovo a nastínění průběhu THL 2010 a otevření THL i mimo okres Tábor
3) Představení žadatelů o THL pro rok 2010
4) V případě většího počtu soutěží, krátké představení soutěže/í (historie, terén, zázemí, zkušenosti atd...), hlasování o pořádajících SDH (rada 2009)
5) Představení jednotlivých termínů a dohadovací řízení v případě datumových kolizí
6) Návrh změny pravidel THL pro rok 2010 (něco málo jsem psal do návštěvní knihy na stránkách firesportu, tak to přečtěte a doplňte ať je o čem se bavit)
7) Sponzoring celého seriálu THL pro 2010
8) Diskuze na téma THL 2010 :-)
9) Přečtení zápisu, usnesení a závěr
10) Volná zábava

 

Celý článek zde