Technická pomoc - čerpání vody po dešti

13.05.2017 15:45

Přívalový déšť z polí , prokopání a stavění zátarasů proti vniknutí vody do domů.Čištění komunikací a kanálových vpustí.