Technická pomoc - čerpání vody po dešti

Přívalový déšť z polí , prokopání a stavění zátarasů proti vniknutí vody do domů.Čištění komunikací a kanálových vpustí.