Technická pomoc

Odstranění stromu z komunikace I.třídy  mezi Novou Včelnicí a Vodnou nad obcí Žďár