Technický zásah - padlý stroj

Jednotka byla povolána krajským operačním střediskem k likvidaci padlého stromu mezi obcemi Kamený Malíkov a Bednárec