Technický zásah - padlý stroj

01.11.2012 05:19

Jednotka byla povolána krajským operačním střediskem k likvidaci padlého stromu mezi obcemi Kamený Malíkov a Bednárec