Veřejná výborová schůze

V pátek 27. března se uskuteční první veřejná výborová schůze v roce 2009.

Všichni členové sboru jsou srdečně zváni