Veřejná výborová schůze

Srdečně všechny členy zveme na veřejnou výborovou schůzky,

která se koná v nové hasičárně

ve čtvrtek 13.4.2017 od 19.00