Výborová schůze

Po školení zásahové jednotky  v pátek 18. dubna 2014,  proběhne výborová schůze