Výroční valná hromada sboru

Sbor dobrovolných hasičů Nová Včelnice Vás zve

na výroční valnou hromadu

která se koná 22.listopadu 2008 ve 13.30 v klubovně hasičského sboru

Program :

  1. Zahájení - volba mandárové, návrhové a volební komise
  2. Zpráva o činnosti za rok 2008
  3. Zpráva mandátové komise
  4. Volby nového výboru
  5. Zpráva pokladní
  6. Zpráva revizní
  7. Výsledky voleb, volba starosty a velitele sboru
  8. Diskuse
  9. Návrh na usnesení
  10. Podání občerstvení a závěr VVH