Výroční valná hromada sboru

SBOR DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ NOVÁ VČELNICE

ZVE VŠECHNY ČLENY NA

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SBORU

která se koná v sobotu 7.prosince 2013 ve 13:30 v klubovně hasičského sboru

 

PROGRAM

  1. Zahájení - volba mandátové, návrhové a volební komise
  2. Zpráva o činnosti za rok 2013
  3. Zpráva mandátové komise
  4. Volby nového výboru - v průběhu sčítání hlasů
  5. Zpráva pokladní
  6. Zpráva revizní
  7. Výsledky voleb, volba starosty a velitele sboru
  8. Diskuse
  9. Návrh na usnesení

Podání občerstvení a závěr VVH

 

 

Pavel Anděra - starosta sboru

 

Noví zájemci o účast a práci ve výboru SDH se hlaste u Pavla Poslušného či Jiřího Křehly a budete přidáni na kandidátku.

 

Nezapomeňte vzít sebou členské průkazy k orazítkování.

Účast v hasičské uniformě povinná.