Výroční valná hromada

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
NOVÁ VČELNICE
  VÁS ZVE NA

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SBORU

která se koná v sobotu 21. listopadu 2009

ve 13.30 v klubovně hasičského sboru

 

Program :

 • Zahájení - volba mandátové a návrhové komise
 • Zpráva o činnosti za rok 2009
 • Kontrola usnesení z minulé VVH
 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva pokladní
 • Zpráva revizní
 • Návrh plánu práce na rok 2010
 • Ocenění
 • Diskuse
 • Návrh na usnesení
 • Zhodnocení VVH
 • Podání občerstvení a závěr VVH

 

Neopomeťe vzít s sebou členské průkazy k orazítkování.
Účast v hasičské uniformě povinná.