Výroční valná hromada

Sbor dobrovolných hasičů

Nová Včelnice

Vás zve na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SBORU

konanou dne 18.listopadu 2017

presentace od 13.30 začátek ve 14.00

Program

Zahájení

Zpráva o činnosti za rok 2017

Kontrola usnesení z minule VVH

Zpráva mandátové komise

Zpráva pokladní komise

Návrh práce na rok 2018

Diskuse

Návrh na usnesení

Závěr VVH

Občerstvení a volná zábava