Zkouška sirény

 

 Letošní poslední zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva proběhne ve středu 2. prosince. V pravé poledně se rozezní 140 vteřin trvající nepřerušovaný tón sirén.