Odkazy

HLÁŠENÍ PÁLENÍ

https://paleni.izscr.cz PÁLENÍ NIKDY NENAHLAŠUJTE NA TÍSNOVÉ LINKY 150 A 112! PŘÍPADNĚ LZE PÁLENÍ NAHLÁSIT TELEFONICKY NA ČÍSLE : 950 230 801  950 230 804
>