HLÁŠENÍ PÁLENÍ

https://paleni.izscr.cz

PÁLENÍ NIKDY NENAHLAŠUJTE NA TÍSNOVÉ LINKY 150 A 112!

PŘÍPADNĚ LZE PÁLENÍ NAHLÁSIT TELEFONICKY NA ČÍSLE :

950 230 801 

950 230 804